Working Dogs van Valesca's Home
Home
About us
Latest news
Pedigree Males
Pedigree Females
Stud dogs
Litters
Working dogs 4 sale
Photo album
Photo album
Photo album
Dogs off the past
Movies
For sale
Asked for sale
Contact
Linkage
Guest book


from 01-10-2013
Visitors

7 augustus 2017:

vandaag geboren nest van Arrack's home Xavi x Brandy

today the puppie's of Arrak's home Xavi x Brandy were born.

30 september 2016:

vandaag zijn puppie's uit Hunther x Nikita geboren het is wederom een groot nest 9 reuen en 5 teven, moeder en pups maken het goed.

today the puppie's of Hunther x Nikita are born,it is a large litter 9 male's and 5 female's ,mother and pups are doing well.

31 augustus 2016 : 

vandaag hebben we een echo laten maken bij Nikita en hieruit blijkt dat ze dragend is.

today Nikita has had an echo and it showed that she is pregnant.

31 juli 2016 :

vandaag is Nikita van het Merlebosch gedekt door Hunther en verwachten wij pups omstreeks 2 oktober.

today Nikita van het Merlebosch was covered bij Hunther ,so we expect puppie's around 2 oktober.

2 juli 2016 :

nieuwe foto's geplaatst van pups Chopin x Delta.

new picture's puppie's Chopin x Delta on website.

1 juli 2016 :

wegens annulering nog 1 teefje te koop van Chopin x Delta.

due to cancellation 1 female for sale from Chopin x Delta.

26 juni 2016 :

gisteren hebben Mike en Hunther een verdienstelijke 3e plaats behaald in Eindhoven.

yesterday Mike and Hunther got a nice 3 place in Eindhoven.

21 juni 2016:

nieuwe foto's geplaatst van de pups Chopin x delta.

new picture's puppie's Chopin x Delta on website.

20 juni 2016:

Mike en Hunther zijn op zondag 25 juni 2016 deelnemer aan de selectie wedstriijd ph2 te Eindhoven.

Mike and Hunther are on Sunday 25 June participant in the selection contest ph 2 in Eindhoven.

7 juni 2016:

nieuwe foto's geplaatst van pups Chopin x Delta ( 3 weken oud).

new pictures from puppie's Chopin x Delta ( 3 weeks old ).

3 juni 2016:

nieuwe foto's geplaatst van pups Chopin x Delta.

new pictures  from puppie's Chopin x Delta,put on to the page.

29 mei 2016 :

vandaag nieuwe foto's van het nest Chopin x Delta op de site gezet.

today new pictures of the litter Chopin x Delta put on the page.

15 mei 2016 :

vandaag zijn de pups geboren uit Chopin x Delta 6 reuen en 3 teven.

today the puppie's from Chopin x Delta are born 6 male's and 3 female's.

9 mei 2016 :

eerste foto's ( 5 dgn oud)van pups van Hunther x Indira op de site gezet.

the first pictures ( 5 days old) off hunther x Indira placed on website.

25 april 2016:

vandaag zijn de pups geboren uit Hunther x Indira 7 reuen en 3 teven.

Today the litter off Hunther x Indira are born ,7 Male's en 3 Female's.

14 april 2016:

Op 17 mei a.s verwachten wij ons eerste nestje hollandse herders met stamboom.

On may 17 we expect our first litter dutch sheppards with fci pedigree.

15 maart 2016 :

Vandaag is Delta le Gladiateur gedekt door Chopin of Siam Crown.

Today Delta le Gladiateur is covered by Chopin of Siam Crown.

3 maart 2016 :

Foto's van de pups van Figaro x Rox geplaatst.

Pictures off the puppie's from Figaro x Rox placed on web page.

24 februari 2016:

Vandaag is Indira gedekt door Hunther voor het 3e herhalings nest.

Today Indira was covered bij Hunther so we expect the 3 litter.

19 februari 2016:

Foto van Rox en haar pups geplaatst.

Picture of rox and her puppie's placed on her page.

13 februari 2016:

Indira is in heat.

Indira is loops.

5 februari 2016:

Today the puppie's are born from Rox en Figaro there are 5 females.

Vandaag zijn de pups van Rox en figaro geboren het zijn 5 teefjes.

6 janurai 2016:

Today Rox got her echo and it shows that she is pregnant.

Vandaag is er bij Rox een echo gemaakt en hieruit blijkt dat ze dragend is.

5 december 2015:

Today Rox has been insemenated bij Figaro van het Haagsebloed we expect around 5 februari the puppie's.

Vandaag is Rox geïnsemineerd door figaro van het Haagsebloed.wij verwachten rond 5 ferbuari 2016 de pups.

20 november 2015: 

Today Rox van valesca's home came in heat.

Vandaag is Rox van Valesca's home loops geworden.

9 oktober 2015:

Today the puppie's off the litter Pedro x Nikita got their chip,so they can go to the new owners in the weekend, we wish them a lot off fun and good luck.

Vandaag zijn de puppie's  uit het nest Pedro x Nikita gechipt,dus kunnen ze in het weekend naar hun nieuwe baasjes wij wensen hun veel plezier en geluk.

4 oktober 2015:

New pictures add to page Pedro x Nikita.

Nieuwe foto's geplaatst van pups Pedro x Nikita.

26 september 2015 :

New pictures add to page Pedro x Nikita.

Nieuwe foto's geplaatst van pups  Pedro x Nikita.

7 september 2015 :

Pictures add to page Pedro x Nikita .

Foto's geplaatst op pagina Pedro x Nikita.

30 augustus 2015:

New pictures add to the page Pedro x Nikita.

Nieuwe foto's van pups Pedro x Nikita geplaatst.

23 augustus 2015 :

The first pictures add too the page Pedro x nikita 3 days old.

De eerste foto's van de pups van Pedro x nikita toegevoegd op de pagina,3 dgn oud. 

21 augustus 2015:

Today the puppie's off Pedro and Nikita are born she has 6 Males and 6 females,puppie's and mother are doing well.

Vandaag zijn de pups uit Pedro en Nikita geboren 6 reuen en 6 teefjes,moeder en pups maken het goed.

24 july 2015 :

Today we made a echo with Nikita and it showed that ze is pregnant.

Vandaag hebben we bij Nikita een echo laten maken en deze gaf aan dat ze dragend is.

23 juni 2015 :

Today " Pedro" covered "Nikita"for the second time

Vandaag is "Nikita'voor de tweede keer gedekt door "Pedro".

21 juni 2015 :

Today "Pedro" covered "Nikita"if all goes well we expect puppie's around 23 of august.

Vandaag is "Nikita"gedekt door "Pedro"als alles goed gaat verwachten we puppies rond 23 augustus a.s.

11 juni 2015 :

Today "Nikita" van het Merlebosch came in heat.

Vandaag is "Nikita" van het Merlebosch loops geworden.

9 juni 2015 :

Picture off "Rox" van Valescas'home posted.

Foto van "Rox" van Valesca's Home geplaatst. 

26 mei 2015 :

"Rox"van Valesca's Home new pedegree female added to the kennel.

"Rox"van valesca's home nieuwe stamboom teef toegevoegd aan de kennel.

3 mei 2015 :

New litter add to the site.

Nieuw nest toegevoegd op de site.

7 april 2015:

All the puppie's off the litter Hunther x Indira are with their new owners, we wish them good luck and lots off fun.

Alle puppies van het nest Hunther x Indira zijn naar hun nieuwe baasjes, wij wensen iedereen veel sport plezier. 

31 maart 2015:

New photo album added to the website.

Nieuwe foto album toegevoegd op de website.

31 maart 2015:

Today the puppie's from the litter Hunther x Indira got their chip.

Vandaag zijn de puppie's uit het nest Hunther x Indira gechipt.

30 maart 2015:

New pictures from Nikita added to her page.

Nieuwe foto's van Nikita toegevoegd op haar pagina.

21 maart 2015:

New picture from litter hunther x Indira,puppie's now are 5 weeks.

Nieuwe foto van nest Hunther x Indira geplaatst op hun pagina, pups zijn nu 5 weken.

14 maart 2015:

New picture off litter Hunther x Indira on the page litters.Also pictures added off our kennels on the page about us.

Vandaag nieuwe foto geplaatst van het nest Hunther x Indira op de pagina nesten.Tevens foto's geplaatst van onze kennels op de pagina about us.

5 maart 2015:

New pictures off litter Hunther x indira on the page litters.

Vandaag nieuwe foto's geplaatst van het nest Hunther x Indira op de pagina nesten.

Page off animal pension "Boskant" add to the website.

Pagina van dieren pension "Boskant"toe gevoegd op de website.

24 februari 2015:

Today we put pictures off the litter hunther x indira on the page litters.

Vandaag hebben we foto's geplaatst van het nest hunther x indira op de pagina nesten. 

11 februari 2015:

Today the puppies off Hunther and Indira are born there are 9 Males and 6 Female's,mother and puppie's are doing well.

Vandaag zijn de puppie's van Hunther en Indira geboren het zijn 9 reuen en 6 teefjes,zowel moeder als de pups maken het goed.

15 december 2014:

Today Hunther covered Indira for the second time.

Vandaag was de tweede dekking van Hunther en Indira.

13 december 2014:

Today Hunther covered Indira so we expect puppie's on 21 februari 2015.

Vandaag heeft Hunther indira gedekt en verwachten we dus op 21 februari 2015 pups.

28 november 2014:

New litters page 2015 introduced.

Pagina nesten 2015 bijgewerkt.

Today Today there are rontgenfotos made off Nikita van het Merlebosch it is shown that she is completely healthy and we can go with her for breeding.

Vandaag zijn er rontgenfoto's gemaakt van Nikita van het Merlebosch,hieruit is gebleken dat ze volledig gezond is en wij dus met haar kunnen gaan fokken.

15 november 2014:

Today Mike and Hunther took part on the match by DES 70 in Haaksbergen,the got a good result.

Vandaag hebben Mike en Hunther meegedaan aan de wedstrijd bij DES 70 te Haaksbergen en behaalde hier een goed resultaat.

1 november 2014: 

Today Mike and Hunther took part on the champion ship match in geldrop together they won the match with 414 points.

Vandaag hebben Mike en Hunther meegedaan aan de club kampioenschappen in geldrop,zij wonnen deze wedstrijd met 414 pnt.

1 november 2014:

Today we have placed pictures of Amy.

Vandaag foto's geplaatst van Amy.

1 oktober 2014:

As off today we have a new location for our kennel,the new adress is Diamantring 146  Eindhoven.

Per vandaag zijn wij met onze kennel verhuisd,ons nieuwe adres is Diamantring 146 te Eindhoven.

24 augustus 2014:

Today mike and hunther took part in the contest three cirkels in Nijnsel,they lost only one point and ended up with 434 pnt on a beuatiful second place.

Vandaag hebben mike en hunther mee gedaan aan de drie kringen wedstrijd te Nijnsel, ze verloren 1 punt en eindigden met 434 pnt op een mooie tweede plaats.

5 augustus 2014:

Today the first pictures off sky added to her web page.

Vandaag de eerste foto's van sky op haar web pagina geplaatst.

22 juni 2014:

Today mike and hunther took part in the selection contest of the department of noord-brabant,they took an honorable 3 rd place.

Vandaag hebben Mike en Hunther meegedaan aan de selectie wedstrijd ph 2 voor afdeling noord-brabant ze behaalden een eervolle 3 e plaats.

29 Mei 2014:

Today we added a new female Amy van de Ramona hoeve to our site for our breeding program in the futere.

Vandaag een nieuwe teef toegevoegd Amy van de Ramona hoeve voor ons fokprogramma in de toekomst.

19 mei 2014:

Today we posted pictures from the puppie's off the litter Boeddha x Hefty they are 4 weeks old.

Vandaag foto's van het nest Boeddha x Hefty toegevoegd op de pagina nesten,de pups zijn hier 4 weken oud.

9 Mei 2014 :

Today pictures off the litter Boeddha x Hefty add to page litters.

Vandaag foto's toegevoegd van het nest Boeddha x Hefty op de pagina nesten.

20 april 2014 :

Today the puppie's from Boeddha and Hefty are born,she hat 2 male's and 2 female's.Also we learned that Boeddha is no longer alive.

Vandaag zijn de puppie's uit het nest Boeddha x Hefty geboren,ze heeft 2 reuen en 2 teven.Ook hoorden we dat Boeddha helaas is overleden.

3 april 2014:

Video put on you tube from the pups of  Hunther x Indira.Look at the page from this litter.

Video van de pups van hunther x Indira op you tube gezet kijk onder nesten voor deze video.

1 april 2014 :

Today pictures off the litter Hunther x Indira add to the page off the puppie's.

Vandaag foto's geplaats van de pups van Hunther x Indira.

31 maart 2014 :

Today the puppie,s of the litter Hunther and Indira ,got their chip so they can go to their new owners on sunday 6 april.

Vandaag zijn de puppie's uit het nest Hunther en Indira gechipt, dit wit wil zeggen dat ze komende zondag naar hun nieuwe baasjes kunnen.

17 maart 2014 :

Today an echo created at Hefty and it shows that she is carrying.

Vandaag een echo gemaakt bij hefty en hieruit blikt dat ze dragend is.

10 maart 2014 :

Today pictures of the puppie's from Hunther x Indira added on the puppy page.

Vandaag foto's van pups Hunther x Indira geplaatst op de pup pagina.

22 februari 2014 :

Hunther and Mike got a super result during the first contest off the year 2014,at the match by club Eenheid Overwint in Best they become first with the maximal score of 415 pts.

Hunther en Mike hebben tijdens de eerste wedstrijd van het jaar 201 4 een super resultaat behaald, tijdens de lichtwedstrijd te best bij de vereniging Eenheid overwint ,werden zij eerste met de maximale scoren van 415 pnt.

14 februari 2014:

Today Hefty has been covered bij Boeddha if al goes wel we expect puppy's on april 18.

Vandaag is hefty gedekt door Boeddha als alles goed verwachten wij op 18 april puppies.

Today born 6 males and 9 females from Hunther and Indira.

Vandaag geboren 6 reuen en 9 teefjes  van Hunther en Indira.

3 februari 2014: 

Today Hefty came in heat,if all goes well she wil  be covered bij Boeddha.

Vandaag is Hefty loops geworden als alles goed gaat word ze door Boeddha gedekt.

1 Januari 2014 :

We wish everybody a good and healthy 2014.

Wij wensen iedereen een goed en gezond 2014.

19 december 2013:

Hunther has covered Indira for the second time ,today we got the assessment of Indira  from the raad van beheer, result was exceptional  ED free, Norbergwaarde 38 ,HD-A.

Vandaag heeft hunther voor de tweede keer Indira gedekt,tevens kregen we de beoordeling van Indira binnen van de raad van beheer,resultaat was voor treffelijk HD-A norbergwaarde 38 en ED vrij. 

17 december 2013:

Today Indira was covered bij Hunther,so we expect if all goes wel puppies on februari 18 2014.

Vandaag is Indira gedekt door Hunther,dus als alles goed gaat verwachten omstreeks 17 februari 2014 puppies.

8 december 2013 :

Today is Indira came in heat and she will be covered by Hunther.

Vandaag is Indira loops geworden en zal ze worden gedekt door Hunther.

28 november 2013:

Today we went with Indira to the vet for x-rays,this looked good all is now sent in for rating.

Vandaag zijn we met Indira naar de dierenarts geweest, voor haar geheel te laten onderzoeken, en tevens officiele röntgen foto's laten maken,deze zagen er goed uit alles is nu opgestuurd voor beoordeling.

2 november 2013:

Mike and Hunther are champion at the mutuals contest at the Association "de hond in het woud" to geldrop.This was also the last match of this very successful year.

Mike en Hunther worden kampioen tijdens de onderlingen wedstrijd op de vereniging "de hond in het woud"te geldrop.Dit was tevens de laatste wedstrijd van dit zeer succes volle jaar. 

30 oktober 2013:

Pictures from Indira add to the pages female's.

Foto's van Indira toegevoegd op de pagina female's.

23 oktober 2013:

Pictures from Nikita add to the pages female's.

Foto's van Nikita toegevoegd op de pagina female's

19 oktober 2013:

Mike and Hunther have today participated in the evening match at phv the Hondenvriend in Eindhoven, and obtained an Honorable 4th place with 404 pnt.

Mike en Hunther hebben vandaag deelgenomen aan de avond wedstrijd bij phv de Hondenvriend te Eindhoven,en behaalde een eervolle 4e plaats met 404 pnt.

15 oktober 2013:

Pictures of Tessa and Indira add to the pages female's.

Foto's van Tessa en Indira toegevoegd op de pagina female's

10 oktober 2013:

Today, mike and hunther,got  a super result  ph 2 they took 453 points out of a total of 455.

Vandaag hebben mike en hunther een super resultaat behaalt op de keuring ph 2 ze behaalden 453 punten van de in totaal te behalen 455.

25 september 2013:

Today the acquisition of the kennel name is favoured by the Raad van Beheer.

Vandaag is de overname van de kennelnaam goed gekeurd door de raad van beheer.

16 september 2013:

During a location visit by the raad van beheer everything was tested by them and they approved the location, so we get within weeks the official permission to use the kennel name.

De raad van beheer heeft vandaag een locatie controle uitgevoerd en heeft alles gekeurd en goed bevonden, dus krijgen we binnen enkele weken de toestemming om de kennel te gbruiken.

31 augustus 2013:

During the combined competition ipo/knpv in the field of police dogs Association de Trouwe Hond in Heeze , Mike and Hunther  became in first with 419 PTS.This contest was with the loss of 1 point (little hurdle) a good test for the exam in october.

Tijdens de gecombineerde wedstrijd ipo/knpv op het terrein van politiehonden vereniging De Trouwe Hond in Heeze zijn Mike en Hunther 1 e geworden met 419 pnt.Deze wedstrijd was met het verlies van 1 punt ( kleine hindernis) een goede generale voor de keuring in october.

 

23 augustus 2013:

Today the date for the exam  ph 2 by Mike and Hunther, is annouced and wel  Wednesday October nineth 2013 at phv the Volharding in Helmond.

vandaag is de datum bekent geworden voor de keuring ph 2 van Mike en Hunther,het is geworden woensdag 9 oktober 2013 bij phv De Volharding te Helmond.

31 Mei 2013:

Today we have the completed paper sent to the Board of Directors in order to get permission to take over the kennel name.

vandaag hebben we de ingevulde papieren opgestuurd naar de raad van beheer teneinde toestemming te krijgen om de kennelnaam over te nemen.

26 Mei 2013:

Today, the idea was born to take over the kennel name and the website and so we have everything set in motion for this acquisition.

Vandaag is het idee geboren om deze website over te nemen en dus hebben we alles in gang gezet voor deze overname te regelen. 

10 mei 2013

Today Marco van Valesca's Home got his ph 1 exam and got the full score of 440 pnt. 

Vandaag behaalde Marco van Valesca's home het ph1 certificaat met de maxilmale scor van 440 pnt.

9 september 2012

Guido of Valesca's home today on national championships came in second during the ph 1 champioenship in Eindhoven with 439 pnt (lost 1 point)

Guido van Valesca's home word vandaag 2 e op de nationale kampioenschappen ph 1 te Eindhoven met 439 pnt( 1 punt kwijt)

11 mei 2012:

Guido Valesca's's home today achieved the ph1 certificate with the maximum score of 440 PTS.

Guido van Valesca's home behaald vandaag het ph1 certificaat met de maximale score van 440 pnt.

 

13 mei 2011:

Today Uzi  obtained the certificate by 423 ph 1 PTS.

Vandaag behaald Uzi het certificaat ph 1 met 423 pnt.

23 oktober 2009:

Today Brico got  the ph 1 certificate w 437 PTS.(3 points lost)

Vandaag behaald Brico het ph 1 certificaat  met 437 pnt.( 3 punten verloren)

02 maart 2009:

Vandaag is een trieste dag voor onze kennel een van onze grondleggers voor de stamboom mechelse herder lijn genaamd "ARKCO" van den Emmelenhoek is vandaag na korte ziekte helaas overleden.

18 februari 2009:

Huub Gubbels en Rosan's Brico gaan naar de voorjaars keuring in Heeze. Vandaag aangekocht mechelse herder met stamboom genaamd Uzi, wij hopen met deze reu vanwege zijn kwaliteiten onze stamboomlijn verder te ontwikkelen, wij danken de vorige eigenaar Bert Lamers voor deze mogelijkheid.

22 november 2008:

Vandaag waren we uitgenodigd op de jaarlijks oefendag van Rosan's Werkhondenkennel zowel Rosan's Brico als Benya-dan van Valesca's Home hebben een vruchtbare dag gehad Roel en Sandra hartelijk bedankt voor deze weer super georganiseerde oefendag.

29 september 2008:

Dhr. P. Verhees heeft met Cris 3 super wedstrijden gedraaid 1e plaats Avondwedstrijd Phv De volharding met 439 pnt. 3e plaats nationale wedstrijd  te tegelen met 438 pnt en 1e plaats Lichtwedstrijd te Eindhoven met 419 pnt. Huub Gubbels met Brico is deelnemer tijdens de lichtwedstrijd te Heeze op 18 oktober 2008 a.s

30 juni 2008:

Vandaag zijn we de eigenaar geworden van Benya-Dan van Valesca's Home roepnaam Coran (Arkco x Sonja) medisch goedgekeurd op heupen, rug en ellebogen.

9 juni 2008:

Dhr. P. Verhees wint met Cris de Nationale Avondwedstrijd bij PHV De Volharding te Helmond.Deze combinatie verspeelde 1 punt en behaalde dus totaal 439 pnt.

Dhr. R. Loos met Arko van Valesca's Home werd 5e met 431 pnt.

12 april 2008:

Vandaag  zijn wij eigenaar geworden van Rosan’s Brico met dank aan Rene en Hetty Klooster, met deze zeer complete reu is ook de toekomst van onze x-mechelaar lijn veilig gesteld.

09 maart 2008:

Huub Gubbels wint met zijn x-hollandse herder Spike de kampioenschappen jonge honden van kring peelstad e.o zonder 1 punt te verspelen zijn totaal was 150 pnt.

01 maart 2008:

Dhr. R. Loos is met Arko van Valesca's Home geslaagd voor het certificaat politie surveillance hond.

27 november 2007:

Vandaag is een trieste dag voor onze kennel een van onze grondleggers voor de kruising mechelse herder lijn genaamd "BERT" is vandaag van ons heengegaan.

29 oktober 2007:

Vanwege blessure Spike is de combinatie afgemeld voor de wedstrijd Kampioen der Kampioenen van zaterdag 3 november 2007 a.s. te Helmond.

20 oktober 2007:

2 Zonen van Arkco vd Emmelenhoek halen mooie certificaten Guus van Huub Gubbels haalt ph1 met 438 pnt, een foutje bij het kuil springen stonden 440 in de weg, Arko van Valesca's Home haalt ph1 417 pnt.

Harrie van dhr. Ch. vanThiel zoon van Cris haalt ph1 met 433 pnt.

24 september 2007:

Eerste fokproduct van onze kennel Arko van Valesca's Home (Arkco vd Emmelenhoek x Sonja) gaat op 18 oktober a.s voor het certificaat ph1 bij De hond in het Woud te Geldrop daarna wordt hij toegevoegd aan onze kennel.

02 september 2007:

Keurings data bekent voor Huub Gubbels met "Guus" (zoon van Arkco vd emmelenhoek) en Christ van Thiel met "Harry" (zoon van Cris) beide gaan voor hun ph1 certificaat op vrijdag 19 oktober bij De hond in het Woud te Geldrop.

10 augustus 2007: 

Vandaag teruggekocht "Doerak"van Valesca's Home (zie mechelaars) deze mooie talentvolle zoon van Spike X Sonja gaan we gebruiken in onze bloedvoering. 

21 juli 2007:

Spike behaalt een eervolle 5 plaats tijdens kringavondwedstrijd bij phv de Trouwe Rakkers te Lierop.

07 juli 2007:

John vd nieuwenhuijzen en Spike doen mee aan de kringavondwedstrijd bij phv de Trouwe Rakkers te Lierop op zaterdag 21 juli 2007 a.s.

26 mei 2007:

Huub Gubbels en Guus winnen kringavond wedstrijd bij PHV Helpt Elkander te Helmond, John vd Nieuwenhuijzen wordt met vader van Guus ,Arkco vd Emmelenhoek 3e.

16 mei 2007:

Dhr. P. Verhees haalt met Chelsy vd Ramonahoeve een mooi certificaat met lof met 417 pnt.helaas ging het terugroepen de mist in.

13 april 2007:

Datum ph 1 keuring dhr. P. Verhees met Chelsy bekent het is geworden woensdag 16 mei 2007 te Gemonde. 

16 maart 2007:

Dhr. P. Verhees gaat met Chelsy vd Ramonahoeve op keuring ph1 tijdens het 2 e gedeelte in afdeling Noord-Brabant te Gemonde vanaf 14 mei 2007 a.s. 

03 februari 2007:

Vandaag heeft Narcilla (Spike x Echica) eigenaar dhr. J. Renders uit Eindhoven Z.G. gehaald tijdens een kynologisch evenement dit is zeer goed voor een werkhond.

11 januari 2007:

Aranka van Valesca's Home wordt bij eerst volgende loopsheid gedekt door Spike wij verwachten dat dat gebeurt omstreeks maart 2007.

11 december 2006:

Vanaf vandaag ligt onze nieuwe aanwinst "Chelsy vd Ramonahoeve " in onze kennel chelsy is in het bezit van het certificaat object bewaking, en wordt in maart 2007 gedekt door Spike.

25 november 2006:

Vandaag organiseerde werkhondenkennel Rosan een oefendag voor honden uit de combinatie Spike x Brandy, kijk voor een verslag op www.whk-rosan.nl en overtuig u van de kwaliteit van deze honden.

17 november 2006:

Vanwege succes eerste nest hebben we besloten de combinatie Spike x Githa te herhalen daarom is  vandaag  Githa voor de tweede keer gedekt door Spike eerste dekking was op 15 november.

20 oktober 2006:

Vandaag geboren uit het nest Spike x Sonja 8 reutjes en 1 teefje.

03 oktober 2006:

Vandaag geboren uit het nest Spike x Cher 5 reutjes en 3 teefjes.

05 september 2006:

Huub Gubbels en Rico behalen de 9e plaats op de kampioenschappen ph 2 te Den Bosch.

Peer Verhees met Laykca behaalt een mooie 5e plaats met 437 pnt op de kampioenschappen ph 1 te Den Bosch.

29 augustus 2006:

Van het nest Spike x Githa zijn 3 puppies naar Finland. De heren Huub Gubbels en Peer Verhees verschijnen op respectievelijk vrijdag 1 september en zaterdag 2 september aan de start tijdens de Nederlands Kampioenschappen ph2 en ph1 in Den Bosch.

14 juli 2006:

 Huub Gubbels en Truus behalen een certificaat ph 1 met 383 pnt, John vd Nieuwenhuijzen met Arkco behalen een certificaat objectbewaking met 343 pnt.

26 juni 2006:

Dhr. Huub Gubbels met Truus op keuring ph 1 op 14 juli 2006 a.s bij de Volharding te Helmond.

Dhr. John vd Nieuwenhuijzen met Arkco object.bewaking ook op dezelfde datum.

23 juni 2006:

Nieuwe foto's toegevoegd.

18 juni 2006:

Huub Gubbels en Rico winnen met overmacht  selectie afd. Noord-Brabant en zijn dus nu afgevaardige voor de afdeling Noord-brabant tijdens de Kampioenschappen ph 2 in Den Bosch 2006. John vd Nieuwenhuijzen met Spike behalen een mooie 3e plaats.

4 juni 2006:

Vandaag geboren 3 reutjes en 5 teefjes van Spike x Githa.

31 mei 2006:

Vandaag zijn de uitnodigingen voor de selectie ph2 op 18 juni a.s te Reusel binnen gekomen.

Zowel Huub Gubbels met Rico als John vd Nieuwenhuijzen met Spike zijn beide deelnemers.

24 mei 2006:

Ook vandaag weer een goede dag voor onze kennel want P. Verhees met Laykca heeft PH1 gehaald met maximale score van 440 pnt en is dus deelnemer in Den Bosch.

23 mei 2006:

Vandaag was een zeer goede dag voor onze kennel tijdens keuring PH2 te Reusel behaalden Huub Gubbels en Rico volle bak 455 pnt en John v.d. Nieuwenhuijzen met Spike 453 pnt. Beide zijn nu waarschijnlijk deelnemer selectie PH2 afd. Brabant.

29 april 2006:

Foto's van puppy’s Spike x Cher toegevoegd.

20 april 2006:

Keuringsdata van PH2 zijn bekend, zowel Spike met J. v.d.  Nieuwenhuijzen alsmede Huub Gubbels met Rico zijn ingedeeld in Reusel op 23 mei 2006 aanstaande. P. Verhees met Laykca gaat voor PH1 op 24 mei aanstaande te Reusel. 

02 april 2006:

Vandaag is Githa gedekt door Spike.

23 maart 2006:

De pups van Spike en Cher doen het zeer goed foto bijgevoegd. Vandaag is Britta voor de tweede keer door Spike gedekt.

22 maart 2006:

Vandaag is het nest van Spike x Cher geboren.

02 maart 2006:

Onze kennel krijgt een druk jaar wij hopen de volgende certificaten te halen Huub Gubbels met Rico mei Keuring PH2 en Juli Keuring Objectbewaking, Huub Gubbels met Truus Juli Keuring PH1, P. Verhees met Laykca Mei Keuring PH1, John v.d. Nieuwenhuijzen met Spike Mei Keuring PH2 en met Arkco Juli Keuring Objectbewaking.

20 februari 2006:

De verkoop van het aankomend nest van Spike x Cher verloopt uitstekend, de belangstelling voor dit nest is enorm met name uit het buitenland. 

18 januari 2006:

Spike heeft 2 teefjes gedekt in week 2 te weten Enchica v.d. Ramonahoeve en Cher v.d. Berlexhoeve, beide verwachten puppies omstreeks 18 maart 2006, zie ook nesten.

05 januari 2006:

Huub Gubbels met Rico en John v.d. Nieuwenhuijzen met Spike zijn deelnemers aan de oefendag PH2 te Swalmen die wordt gehouden op 28 januari 2006.

19 december 2005:

Wij wensen iedereen een gelukkig, gezond en sportief 2006.

18 december 2005:

Nog te koop 1 teefje van Cris x Kimba.

23 november 2005:

Nest van Cris x Kimba uitverkocht uit nest Arkco x Sonja nog te koop 3 reuen en 1 teef.

Tevens vandaag aangekocht reu uit Cris x Yara van 10 maanden oud zie pagina te koop.

19 november 2005:

Nieuwe foto's geplaatst van beide nesten tevens aangekocht leuke jonge reu van 8 maanden zoon van Bert zie pagina te koop.

05 november 2005:

Helaas 1 teefje van Cris x Kimba overleden tevens eerste foto's van beide nesten toegevoegd op pagina nesten.

30 oktober 2005:

Vandaag geboren 6 reuen en 4 teven uit Cris x Kimba.

29 oktober 2005:

Vandaag geboren 7 reuen en 2 teven uit herhalingsnest Arkco x Sonja.

19 oktober 2005:

Vandaag teruggekocht een reu van 2 jaar genaamd Mark zeer talentvolle zoon van Bert (dhr. J. v.d. Nieuwenhuijzen uit Helmond) x Tessa (dhr. A. Haazen uit Someren)

16 oktober 2005:

Rico en zijn geleider Huub Gubbels halen 420 pnt op de vijfkringen wedstrijd afd. Limburg waar Rico zeer spectaculair stelwerk liet zien.

10 oktober 2005:

Rico en zijn geleider Huub Gubbels zijn a.s zondag 16 oktober 2005 deelnemer bij de vijf kringen wedstrijd afd. Limburg gehouden bij Phv Recht door Zee te Nederweert.

17 september 2005:

Spike en Cris behalen op indrukwekkende wijze een 4e en 7e plaats op de Nationale dekreuen wedstrijd te Nieuw Millingen.

7 september 2005:

Spike en zijn geleider John v.d. Nieuwenhuijzen zijn uitgenodigd voor de Nationale dekreu wedstrijd op 17 september a.s te Nieuw Millingen bij Phv Ons Genoegen, ook is Cris met zijn nieuwe geleider R. Petit uit Landgraaf deelnemer.

5 september 2005:

Cris en zijn geleider Huub Gubbels zijn reserve kampioen Objectbewaking 2005 geworden met 355 pnt tijdens kampioenschappen van Nederland in Den Bosch.

26 augustus 2005:

Vandaag is Kimba gedekt door Cris, naar deze combinatie hebben we lang uitgekeken hiervan al div puppies verkocht, zelfs internationaal is hier grote belangstelling voor.

24 augustus 2005:

Vandaag is Sonja weer gedekt door Arkco v.d. Emmelenhoek vanwege succes eerste nest herhalen we de combinatie.

14 augustus 2005:

Cris en zijn geleider Huub Gubbels zijn ingedeeld op zondag 4 september 2005 tijdens de nationale kampioenschappen te Den Bosch en starten als no. 4.

13 augustus 2005:

Vandaag heeft Huub Gubbels een nieuwe hond erbij en wel Rico (voorheen dhr. W. Toelen) deelnemer Nationale kampioenschappen  PH1 2004.

04 augustus 2005:

Spike en zijn geleider John v.d. Nieuwenhuijzen staan eerste reserve voor het  Nederlands kampioenschap Object- bewaking 2005 te 's Hertogenbosch.

07 juli 2005:

Spike behaalt een zeer mooi certificaat met lof met 355 pnt tijdens keuring objectbewaking bij Phv Welschap te Eindhoven.

26 juni 2005:

Arkco behaald tijdens nationale wedstrijd bij Phv de Hondenvriend te Eindhoven een mooie 2e plaats met 437 pnt, tevens heeft hij de prijs van beste steller.

19 juni 2005:

Arkco verbeterd tijdens selectiewedstrijd PH2 bij Phv Paraat te Helmond op indrukwekkende wijze zijn punten totaal tot 450 pnt en wordt hiermee 6e in de einduitslag.

05 juni 2005:

Spike en zijn geleider John v.d. Nieuwenhuijzen gaan naar de keuring Objectbewaking op donderdag 7 juli 2005 a.s bij PHC Welschap te Eindhoven.

31 mei 2005:

Arkco en zijn geleider John v.d. Nieuwenhuijzen zijn uitgenodigd voor selectie wedstrijd PH2 afdeling Noord-Brabant bij PHV Paraat te Helmond op 19 juni 2005 a.s. 

20 mei 2005:

Ties (zoon van BERT) en zijn geleider dhr. C. van Thiel  halen op indrukwekkende wijze certificaat met lof  PH1 434 pnt.

18 mei 2005:

Cris en zijn geleider Huub Gubbels behalen het maximale resultaat aan punten tijdens keuring Objectbewaking met 356 pnt zijn ze deelnemers aan de kampioenschappen in Den Bosch 2005. Cris is nu voor het derde opvolgend jaar deelnemer in de Bosch.

11 mei 2005:

Spike heeft stamboom teef  Bibi van dhr. R. Gabriels uit Essen gedekt.

05 mei 2005:

Arkco behaald een mooi certificaat met lof PH 2 met 442 pnt.

26 april 2005:

Nieuwe foto toegevoegd van nest Arkco x Sonja tevens nieuw teefje te koop zie te koop.

19 april 2005:

Nog 2 teefjes te koop van Arkco en Sonja.

13 april 2005:

Arkco en zijn geleider John v.d. Nieuwenhuijzen zijn uitgenodigd voor oefendag PH2 te Swalmen op 16 april aanstaande. 

7 april 2005:

Nog een reu en 2 teefjes te koop van Arkco en Sonja.

Nieuwe dekreu pagina toegevoegd.

04 april 2005:

Cris en zijn geleider Huub Gubbels winnen nationale afscheidswedstrijd van helper René Loos te Clinge d.d. 2 april 2005, Spike en zijn geleider John v.d. Nieuwenhuijzen behalen de 5e plaats.

31 maart 2005:

Foto toegevoegd van puppies Arkco x Sonja (zie nest info).

28 maart 2005:

Nest van "Arkco" en "Sonja" geboren; 2 reuen en 7 teven. 

26 maart 2005:

Phv De Volharding organiseert op 18 mei t/m 22 mei 2005 keuring Objectbewaking en PH1.

23 maart 2005: 

Keuringsdata bekent voor Arkco en Cris. Arkco PH2 op 05 mei 2005 te Gemonde en Cris op 18 mei 2005 Objectbewaking te Helmond.  

07 maart 2005:

Cris en zijn geleider H. Gubbels zijn ook uitgenodigd voor de nationale wedstrijd PH1 te Clinge i.v.m. afscheidswedstrijd van algemeen helper René Loos.

25 februari 2005:

Spike en zijn geleider J. v.d. Nieuwenhuijzen zijn uitgenodigd voor de nationale wedstrijd PH1 te Clinge i.v.m. afscheidswedstrijd van algemeen helper René Loos.

22 februari 2005:22 februari 2005:

Sonja en Arkco zijn door ons uitgekozen voor een nest mooie, werklustige stamboom Mechelse Herders. Dit nest wordt verwacht op 27 maart 2005 (zie nesten).

Valesca's Home

to Top of Page
google, chrome, bing, twitter, linkedin